Communicado gebruiken

In deze video wordt getoond wat een gewone gebruiker kan doen met Communicado.