Hoofdstuk 6

Communicado Help

De hierna volgende pagina’s bevatten exact dezelfde help-informatie als beschikbaar binnen de Communicado app. Ze zijn hier aanwezig voor de volledigheid. De beste manier om Help te gebruiken is vanuit Communicado, met het Help-commando in het “Meer opties”-menu.

stories