Items

Items zijn iconen die vocabulaires, categorieën, woorden of verhalen voorstellen. Tik een item aan om het te selecteren; dubbel aantikken om te openen. Als een editor een item dubbel aantikt, wordt het geopend om te wijzigen.