Items toevoegen

In Communicado is “item” de algemene aanduiding voor alle mogelijke elementen in een vocabulaire (en vocabulaires zelf).

Een item kan zijn:
  • een vocabulaire
  • een topcategorie in een vocabulaire
  • een subcategorie in een topcategorie
  • een woord in een topcategorie of een subcategorie, of in een verhaal
  • een verhaal

Alle items horen bij een bepaalde laag op het scherm. Een item toevoegen werkt hetzelfde in alle lagen.

Er zijn meerdere manieren om een item toe te voegen:
  • Met de “+” button in de item-laag voeg je een nieuw, leeg, item toe Vocabulaire toevoegen
  • Dupliceer een bestaand item door het item aan te tikken en vast te houden, tot er een popup-menu verschijnt met daarin het “Dupliceer”-commando Duplicate
  • Sleep een voorbeeld-item uit de galerij naar de overeenkomstige item-laag aan de rechterkant van het scherm (zie Slepen)
  • Sleep een afbeelding vanuit een andere app naar de gewenste laag (uitgezonderd de vocabulaires-laag) in Communicado. Er wordt een item met de afbeelding gemaakt (zie Slepen). Duplicate

Nadat een item is toegevoegd moet het worden gewijzigd om het een naam te geven, en mogelijk een afbeelding of andere inhoud. Zie Items wijzigen.

Items kunnen altijd worden verplaatst door een editor. Raak het item aan en hou het vast tot het groter wordt, en sleep het vervolgens naar de gewenste positie. Het kan worden verplaatst naar een andere positie in dezelfde laag, of naar een ander item in de laag erboven. Zie Slepen.