Hoofdstuk 4

Het delen van vocabulaires

Soms moet een vocabulaire worden gedeeld met andere gebruikers.
Editors, bijvoorbeeld, maken een vocabulaire op hun eigen iPad, maar uiteindelijk willen ze het vocabulaire naar de eigenlijke gebruiker sturen.
Nog een voorbeeld: je wilt misschien wel een reserve-kopie maken van een vocabulaire, ergens in de cloud.
Je kunt dit allemaal doen door een vocabulaire te exporteren, en elders of later weer te importeren.