Release notes

Dit zijn de veranderingen in Communicado vanaf versie 2.0.

Versie 2.0.3
  • Bug opgelost betreffende de conversie vanuit Communicado 1, wat in een zeldzame situatie kon mislukken.
Versie 2.0.2
  • Bugs opgelost i.v.m. galerij-vocabulaires.
Versie 2.0.1
  • Bug opgelost die soms optrad bij het selecteren van een item. Vooral bij gebruik van een muis of een trackpad konden er dubbele selecties in dezelfde laag ontstaan.
  • Selectie gebeurt nu altijd meteen als er een item wordt aangeraakt (een enkele aanraking, een dubbele aanraking, bij slepen of bij lang vasthouden).
  • Bug opgelost die kon optreden na het slepen van een item.
  • Nog enkele kleine reparaties.
Versie 2.0