Subcategorieën

Een subcategorie is altijd onderdeel van een topcategorie. Een subcategorie kan alleen woorden bevatten.

Net als een topcategorie kun je een subcategorie een eigen kleur geven. Deze kleur wordt ook gebruikt door alle woorden in de categorie.

categorie met kleur

Als je een subcategorie geen eigen kleur geeft, of de kleur verwijdert, neemt hij de kleur aan van de topcategorie waarin hij zich bevindt. Zie Items wijzigen.

Een beheerder kan, bij het maken van een vocabulaire, subcategorieën van een categorie naar een andere categorie slepen. De items worden dan verplaatst, niet gekopiëerd. Als je een kopie wilt kun je het item eerst dupliceren. Zie Slepen.