Vocabulaires wijzigen

In deze video wordt uitgelegd hoe een editor op eenvoudige wijze inhoud kan toevoegen voor een gewone gebruiker.