Vocabulaires

Een vocabulaire bevat de verzameling woorden die voor een gebruiker zijn gemaakt. De woorden zijn ingedeeld in categorieën en subcategorieën. Een editor kan de vocabulaires-laag zichtbaar maken met de Vocabulaires-knop.

vocabulaires

Er kan meer dan één vocabulaire zijn, waarvan er één geopend is. Het is mogelijk om categorieën te kopiëren van een vocabulaire naar een ander. Zie Slepen.

Een vocabulaire dat wordt gemaakt op een iPad kan worden geëxporteerd naar een andere iPad, van dezelfde of een andere gebruiker. Zie Exporteren & Importeren.

De eenvoudigste manier om te beginnen met een nieuw vocabulaire is om er één uit de galerij te halen. Zie Galerij.