Hoofdstuk 3

Inhoud wijzigen in Communicado

Een belangrijk onderdeel van het werken met Communicado is het creëren van persoonlijke inhoud voor gebruikers. Gewone gebruikers hebben dit nodig, als ze niet alleen willen communiceren over de algemene wereld, maar ook over hun persoonlijke wereld. Het is de taak van de editor om dergelijke persoonlijke inhoud te creëren.

Dit hoofdstuk helpt editors om daarmee aan de slag te gaan.