Privacyverklaring

Gegevensverwerking

Hieronder lees je hoe wij omgaan met gegevens die wij ontvangen.

Persoonsgegevens

Communicado verwerkt geen persoonsgegevens. De titels en inhoud van vocabulaires, categorieën, woorden en verhalen wordt op geen enkele manier geregistreerd of opgeslagen. Audio-opnames, foto’s, teksten, etc. die in de app worden gebruikt zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker.

Statistische gegevens

Communicado verzamelt alleen statistische informatie; geen enkele informatie kan worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker.

De volgende gegevens worden verzameld:

  • Hardware model, iOS versie en de taal van de iPad
  • Versienummer en taal van de app
  • Timestamp van elk gebruik (elke keer dat de app is geopend)
  • Type van de gebruiker – editor of gewone gebruiker
  • Tellingen van het aantal categorieën, woorden, en verhalen in een vocabulaire

Elke installatie van Communicado op een apparaat krijgt een unieke gebruikers ID. Deze ID is niet te koppelen aan een persoon of een specifiek apparaat. Elk nieuw vocabulaire krijgt een uniek vocabulaire ID. Bij het exporteren en importeren van het vocabulaire zal deze een nieuwe ID krijgen voor de nieuwe gebruiker.

Via de website van Communicado worden geen gegevens verzameld.

Gebruik en opslag

Bovengenoemde data worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Ze worden uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden.

Delen

De verzamelde gegevens worden niet met derden gedeeld

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op: info@communicado.eu.