Export & Import

Exporteren van vocabulaires

Met de Export-knop kan het momenteel geopende vocabulaire worden geëxporteerd, op een aantal manieren. Nadat de export file is gecreëerd wordt een standaard deel-scherm getoond, waarmee een export-methode kan worden gekozen. Exporteren kan bijvoorbeeld via Mail, via Berichten, via AirDrop, of via Bewaar in Bestanden (o.a. iCloud en andere cloud-diensten).

export

Het exporteren van vocabulaires naar Communicado 1 is ook mogelijk. Aangezien dit een speciaal geval is, moet deze mogelijkheid worden aangezet in de Instellingen app op de iPad, in diens sectie “Communicado”. Daarna bevat het “Meer opties”-menu in Communicado een extra commando voor exporteren naar Communicado 1. Het geëxporteerde Communicado 1 document verliest mogelijk wat (Communicado 2 specifieke) inhoud.

Importeren van vocabulaires

Op de iPad waar de export file wordt ontvangen en geopend wordt het vocabulaire automatisch in Communicado (indien geïnstalleerd op de iPad) geïmporteerd.

Daarnaast kan de Import-knop worden gebruikt om een vocabulaire te importeren uit de Bestanden app (inclusief iCloud en andere cloud-diensten).

import

Zowel export files van Communicado 2 (met extensie .cdo2) als Communicado 1 (met extensie .cbak) kunnen worden geïmporteerd.

Geïmporteerde vocabulaires worden opgenomen in de vocabulaire-laag op het scherm (indien zichtbaar) en worden automatisch geopend. Om de vocabulaire-laag te tonen kan een editor de Vocabulaires-knop gebruiken.