english nederlands

Communicado

Documenten

Het kan nodig zijn, bijvoorbeeld als je een therapeut bent, om inhoud voor meerdere Communicado-gebruikers te maken. Dat kan in Communicado door meerdere documenten te creëren. Deze documenten kunnen aan de betrokken gebruikers worden uitgedeeld. Doe daarvoor het volgende:

Je kunt de inhoud van een document naar iemand anders sturen:

© 2018, effenix