english nederlands

Communicado

Bladeren

Een Communicado document bevat rubrieken met informatie.

Om de communicatie eenvoudiger te maken kan de gebruiker een verhaal vertellen:

© 2018, effenix